Hou mij op de hoogte.


Doneer nu, en help ons anderen te helpen

Doneer nu!

Over ons

naam

CharityBuddy Foundation

rechtsvorm

Stichting

Zetel

Utrechtseweg 79, 1213 TM Hilversum

Doel

De stichting stelt zich ten doel een vertrouwensnetwerk te bouwen voor het geven van hulp in de eerste levensbehoeftes, aan mensen die onder de armoede grens leven.

Missie

Hulp toegankelijk & begrijpelijk maken in uw omgeving

Visie

Giving is a privilege

Doelgroep

CharityBuddy focust zich op de mensen die onder de armoede grens leven in Nederland. Recente cijfers tonen aan dat er in Nederland maar liefst 1.2 miljoen mensen onder de armoede grens leven. CharityBuddy wil deze mensen helpen door te voorzien in de eerste levensbehoeftes.

feed-hunderd-people

– Mother Teresa –

Concept

Wat voor een werk doet charitybuddy:

De stichting stelt zich ten doel een vertrouwensnetwerk te creëren voor het geven van hulp in de eerste levensbehoeftes, aan mensen die onder de armoede grens leven.

De stichting tracht haar doel te bereiken door een internetplatform aan te bieden waarop mensen, die onder de doelgroep vallen, een “profiel” aan kunnen maken, op dit profiel kunnen persoonlijke levensverhalen gedeeld worden en is er de mogelijkheid tot het ontvangen van maaltijden via Buddies (donateurs). Tevens zal de stichting samenwerkingsverbanden aan gaan met organisaties en privépersonen, die zich focussen op het bereiden van verse en gezonde maaltijden, en andere eerste levensbehoeftes in de ruimste zin het doel te bereiken. Buddies kunnen via het platform zelf bepalen aan welke persoon of welk gezin zij een maaltijd willen doneren. Als een Buddy onverhoopt geen keuze heeft gemaakt binnen een bepaalde tijdslimiet, zal zijn maaltijd “charitymeal” worden weggeven door CharityBuddy.

Hoe werft CharityBuddy zijn geld & donaties:

De focus van CharityBuddy zal zich onderscheiden in 3 verschillende disciplines om haar doelen te bereiken:

Bedrijven

CharityBuddy gaat actief bedrijven benaderen om maandelijkse vaste bijdrages en tijd te doneren.

Particulieren

De particuliere focus ligt op de verkoop van producten via de website en andere verkoopkanalen met een marge, welke gebruikt worden om maaltijden te kunnen weggeven.

Events

CharityBuddy gaat vrijwilligers en bedrijven inzetten om charity events te organiseren en door middel van kaartverkoop en veilingen inkomsten te genereren.

De gelden die bij Charitybuddy binnen komen via bedrijven, particulieren en events worden gebruikt om mensen te kunnen voorzien in de eerste levensbehoeftes. Van de totaal ontvangen gelden wordt een deel gebruikt voor de inkoop van nieuwe producten en 10 % wordt gebruikt om de vaste lasten van de stichting te kunnen dekken en voor investeringen gericht op de toekomst van de stichting. Alle gelden die na aftrek van de eerder genoemde lasten overblijven, zullen gebruikt worden om de doelgroep te voorzien van eerste levensbehoeftes.

Bestuur & Founder


Bestuur

Secretaris

Joey van Rumpt

Voorzitter

Patrique van der Valk

Bestuurslid

Martijn Lindeman

Penningmeester

Willem Theiner


Founder

ButlerBuddy International Holding BV

Anbi & beleidsplan

IS CHARITYBUDDY EEN VEILIGE HAVEN
VOOR UW DONATIE EN VOLDOET ZIJ AAN DE ANBI EISEN:

1. ZET CHARITYBUDDY ZICH VOOR MINSTENS 90% IN VOOR HET ALGEMEEN BELANG?

CharityBuddy zet zich niet voor 90% in, maar voor 100% aangaande het algemeen belang! Het algemeen belang van CharityBuddy is het voorzien in de eerste levensbehoefte van de 1.2 miljoen mensen die onder de armoedegrens leven in de ruimste zin van het woord. Ongeacht de wervingsmethode zullen alle middelen en/of financiële middelen naar de doelgroep van de stichting vloeien. Dit houdt in dat buiten de kostprijs van de producten, het aanhouden van eigen vermogen (zie punt 5) en het noodzakelijke werkkapitaal, alle marges bovenop producten, welke worden gespecificeerd op deze website, ten goede komen aan de doelgroep.

2. CHARITYBUDDY HEEFT MET HET GEHEEL VAN HAAR ALGEMEEN NUTTIGE ACTIVITEITEN GEEN WINSTOOGMERK

CharityBuddy heeft geen winstoogmerk. CharityBuddy verkoopt producten op haar website en via derden welke voor een hogere prijs dan de kostprijs wordt verkocht, deze marge komt volledig ten goede aan de doelgroep.

3. CHARITYBUDDY EN DE MENSEN DIE RECHTSTREEKS BIJ CHARITYBUDDY BETROKKEN ZIJN, VOLDOEN AAN DE INTEGRITEITSEISEN

Alle CharityBuddy mensen zijn gecheckt en in bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
De bestuurders, leidinggevenden, gezichtsbepalende personen en de mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij CharityBuddy zijn nooit veroordeeld en hebben een contract getekend dat zij niet mogen aanzetten tot haat of gebruik van geweld. Als dit wel het geval is zullen de betrokkenen geen activiteiten meer mogen ontplooien voor CharityBuddy.

4. DE BESTUURDER OF BELEIDSBEPALERS VAN CHARITYBUDDY MOGEN NIET OVER HET VERMOGEN VAN DE STICHTING BESCHIKKEN, ALSOF HET HUN EIGEN VERMOGEN IS. ER MOET SPRAKE ZIJN VAN GESCHEIDEN VERMOGEN.

Het bestuur beschikt over een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Voor autorisatie van gelden boven een bedrag van € 10.000,- zullen 2 van de 4 bestuurders moeten autoriseren.

5. CHARITYBUDDY MAG NIET MEER VERMOGEN AANHOUDEN DAN REDELIJKERWIJS NODIG IS VOOR HET WERK VAN DE STICHTING. DAAROM MOET HET EIGEN VERMOGEN BEPERKT BLIJVEN.

CharityBuddy zal niet overbodig vermogen aanhouden. CharityBuddy streeft ernaar om een eigen vermogen aan te houden van 10% en het nodige werkkapitaal om haar doelstellingen te behalen.

6. DE BELONING VOOR BESTUURDERS IS BEPERKT TOT EEN ONKOSTENVERGOEDING OF MINIMALE VACATIEGELDEN.

Gemaakte onkosten die worden gemaakt door het bestuur zullen worden bepaald naar redelijkheid en billijkheid door een externe partij.

7. CHARITYBUDDY HEEFT EEN ACTUEEL BELEIDSPLAN

Wanneer nodig is zal Charitybuddy het beleidsplan actualiseren.

8. CHARITYBUDDY HEEFT EEN REDELIJKE VERHOUDING TUSSEN KOSTEN EN BESTEDINGEN

Uiteraard zullen de bestuurders zich baseren op het voorzichtigheidsprincipe. Jaarlijks zal hierop een controle worden uitgeoefend door een externe partij.

9. WAT GEBEURT ER MET HET GELD WAT OVERBLIJFT ALS CHARITYBUDDY WORDT OPGEHEVEN?

Als CharityBuddy wordt opgeheven zullen alle overige tegoeden worden toegekend aan de Voedselbank.

10. UW INSTELLING VOLDOET AAN DE ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN.

Wij als CharityBuddy geloven in volledige transparantie, vandaar dat u inzicht heeft in onze financiële gegevens real time. Als u twijfelt aan onze intenties of vindt u iets niet in lijn met onze doelstelling laat u ons dit dan weten via het contactformulier.

ANBI_FC

Stichting Charitybuddy Foundation
KVK 61689599
Bankrekeningnummer NL15 TRIO 0198 0210 97